Захиалгын "ВЭБ САЙТ" хийх үйлчилгээ

Танай програм Вэб сайт, фейсбүүк, онлайн захиалгын вэб сайтууд, QR кодоор захиалга авч борлуулалт хийдэг бол ямар вэ? Тэр нь танай өдөр тутмын бүртгэлтэй уялдан зарагдсан өрөөнд давхардаж захиалга авахгүй байхаар зохицуулагдсан байвал танд таалагдаж байна уу? Мөн интернэт орчинд маркетинг урамшуулал зарлах боломжтой бол бүүр сайхан байгаа биз?

01

24/7 онлайн борлуулалт

02

Англи, Монгол хэл

03

QR Code

04

Сошиал борлуулалт

05

Цуцлалт болон буудлын журам

06

Захиалга баталгаажуулалт

07

Мини вэб сайт

08

Зочноо таньдаг систем

09

Буудлын болон өрөөний онцлог

10

Борлуулалт нэмэгдэнэ

11

Үнэнч хэрэглэгч

12

Орчин үеийн