Асуудлаа шийдье №6

Нийтэлсэн огноо: 2021/08/24

Horecasoft

Танай байрших хэрэгсэлд тулгарч буй асуудлуудыг хамтдаа шийдэцгээе.

Танай зочид буудал, амралтын баазад ажилын давхцал ѳндѳр хэвээр л байна уу ?.

Ийм амархан гэж үү

#асуудлаашийдье

#Horecasoft

#hotel

#Зочидбуудал

#Амралтынгазар

Утас : 7012-7012

Буцах