Асуудлаа шийдье №3

Нийтэлсэн огноо: 2021/08/10

Horecasoft

Танай байрших хэрэгсэлд тулгарч буй асуудлуудыг хамтдаа шийдэцгээе.


Үндсэн ажиллаа хийж чадахгүй бичиг цаастай зууралдсаар байна уу ?.
Үнэнч хэрэглэгчээ таньж чадаж байна уу ?.
Хар жагсаалтанд байгаа хэрэглэгчээ таньж чадаж байна уу ?.
Ѳмнѳх хэрэглэгчдийн дата байгаа юу ?.

Ийм амархан гэж үү
#асуудлаашийдье
#HorecaSoft 

Буцах