Happy International Men's Day 🥳🥳🥳🥳🥳

Нийтэлсэн огноо: 2021/11/19

Happy International Men's Day🥳🥳🥳🥳🥳

Олон улсын эрчүүдийн өдөр (IMD) нь жил бүрийн арван нэгдүгээр сарын 19-нд эрчүүдийн соёл, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн ололт амжилтыг үнэлж, тэмдэглэдэг дэлхий нийтийн баяр юм. Олон улсын эрэгтэйчүүдийн өдрийг тэмдэглэх зорилгыг "Олон улсын эрчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн бүх зургаан тулгуур"-д тодорхойлсон байдаг. Энэ нь эрэгтэй, хөвгүүдийн ололт амжилт, ялангуяа улс орон, эвлэл, нийгэм, хамт олон, гэр бүл, гэрлэлт, хүүхэд асрах үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг нь тэмдэглэх арга хэмжээ юм. Энэхүү арга хэмжээний өргөн хүрээтэй бөгөөд эцсийн зорилго нь хүмүүнлэгийн үндсэн үнэт зүйлсийг сурталчлах, түүнчлэн эрэгтэйчүүдийн асуудлыг ухамсарлах явдал юм.

 

 

Буцах