Кофений амт өөрчлөгдөх үү?

Нийтэлсэн огноо: 2021/11/09

Spout Coffee: The Cadillac Of Coffees | Dieline - Design, Branding & Packaging Inspiration

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь кофены үр тарианы ургацад хэрхэн сөргөөр нөлөөлж болохыг олон тооны судалгаагаар судалсан бөгөөд 2019 онд гаргасан судалгаагаар кофены төрөл зүйлийн 60% нь устах аюулд орсон байж магадгүй ажээ. Шинжлэх ухааны шинэ тойм нь дэлхийн дулаарал кофены амт, үнэр, чанарт хэрхэн нөлөөлж болох талаар онцгойлон анхаарч үзэхийг оролдсон бөгөөд муу мэдээ нь ирээдүйн кофег олж авахад хэцүү төдийгүй муу амттай байж магадгүй юм. Мөн судалгаагаар дэлхийн дулаарал кофений үнэр, амтны чанарт тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа бөгөөд ирээдүйд кофений хомсдолд орж амт муутай кофе ууж магадгүй болоод байна.

79 Types of Coffee (Definitive Guide) Drinks, Beans, Names, Roasts

Тафтсын их сургууль болон Монтана мужийн их сургуулийн судлаачидаар ахлуулсан баг кофены тухай нийтлэгдсэн 73 нийтлэлийн хэв маягийг судалж, чанарт ямар хүчин зүйл хамгийн их нөлөөлж байгааг, мөн байгаль орчны өөрчлөлт эдгээр хүчин зүйлд нөлөөлж болохыг тодорхойлох зорилгоор судалгаа явуулжээ. Судлаачид кофений чанарт хамгийн их хамааралтай хоёр хүчин зүйлийг тодорхойлсон: нэгдүгээрт, өндөрлөг газар илүү сайн амт, үнэртэй кофе үйлдвэрлэдэг, хоёрдугаарт, нарны хэт их гэрэл нь чанарыг бууруулдаг байна.

Дэлхийн дулаарал өндөрлөгт ургадаг байдалд ихээхэн нөлөөлж магадгүй юм. "Өндөрт өөр өөр газар тариалсан үр тариаг шалгаж температураар нь судалсан байна. Сэрүүн температурт боловсорч гүйцэх хугацаа удааширч, жимс удаан хугацаанд дүүрч, амт (амт, үнэр) агуулах бодисууд илүү хуримтлагддаг байна.” Харин дэлхийн дулаарал явагдсанаар сэрүүн хэм улам дулаасч эдгээр боловсрох явцад нөлөөлсөнөөр кофений амтанд өөрчлөлт авчрах магадлалтай байна.

Эх сурвалж: https://www.travelandleisure.com/syndication/coffee-climate-change-flavor-effect-study

Буцах