Дижитал шилжилт ба орчин үеийн чиг хандлага

Нийтэлсэн огноо: 2021/09/09

Оролцогч

Г.Гантулга- HoReCa union LLC /Гүйцэтгэх захирал/

Б.Халиун- Зочлох үйлчилгээний салбарын судлаач, Нийтлэлч

И.Гансүх - Хөтлөгч, Модератор

 

Буцах