World water day

Нийтэлсэн огноо: 2022/03/22

1993 онд ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий бага хурлын 27 дугаар чуулганаар жил бүрийн 3 дугаар сарын 22-ны өдрийг “Дэлхийн усны өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар тунхагласан. Үүнээс хойш уг өдрийг жил бүр өөр өөр сэдвийн дор дэлхий нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай болсон бөгөөд НҮБ-аас 2022 оны Дэлхийн усны өдрийг “Газрын доорх ус: Үл харагдах усыг таниулъя” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Буцах