Мэдээ, мэдээлэл

Хорекасофт өрөө удирдлагын програм хангамж нь зочин захиалга өгөхөөс эхлээд буух, худалдан авалт хийх, төлбөр тооцоо, гарах хүртэлх бүхий л процессийг бүртгэлжүүлж, автоматжуулж, баримтжуулж өгнө. Таны буудал таныг байхгүй ч цэгцтэй, хяналттай байх боломжыг олгоно.